КОВИД – 19

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19 В ОУ „Паисий Хилендарски“


Към 12.03.2020 г. в ОУ „Паисий Хилендарски“ няма данни за ученици с COVID-19 след положителен PCR тест. Обучението за I. – IV. клас е присъствено.

С решение на Областния кризисен щаб за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. /вкл./, всички ученици от V. до VII. клас преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/. Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директорът на образователната институция.

Учебният процес е обезпечен с правоспособни учители.

Справка и информация с решения на Областния кризисен щаб и училищното ръководство за обучение на учениците, ще получавате и в електронен дневник „Школо“.

Бъдете здрави!


Заповед № РД-10-395/11.03.2021 г. на Директора на ОУ „Паисий Хилендарски“

Заповед №РД-09-607/11.03.2021 г. на Министъра на образованието и наукатаНасоки за работа на ОУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19 

Заповед за допълнение на приетите насоки да работа в условия на COVID-19

Правила на ОУ „Паисий Хилендарски“ за превключване от присъствено обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID – 19ИНСТРУКТАЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID – 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Инструктаж на ученици

Инструктаж на учители

Инструктаж на медицинско лице

Инструктаж на помощно – обслужващия персонал


„Тръгваме на училище, Вирусът – Не“


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

Препоръки – Наръчник за родители, разработен от Асоциация  „Родители“.Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19

Заповед № РД-01-611/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването