КОВИД – 19

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19 В ОУ „Паисий Хилендарски“


Към 23.11.2020 г. в ОУ „Паисий Хилендарски“ няма данни за ученици с COVID-19 след положителен PCR тест.  Има 3 /трима/ карантинирани ученика от РЗИ, като контактни на болен близък, които се обучават от разстояние в електронна среда през платформата Майкрософт Тиймс.

Има отсъстващи учители по болест, като един от тях е с положителен PCR за COVID-19. Не се налага карантиниране на паралелки.

Обучението за I. – IV. клас е присъствено.

С решение на Областния кризисен щаб за периода от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. /вкл./, всички ученици от V. до VII. клас преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/. Учебните занятия започват по график, който е утвърден в началото на учебната година.

Учебният процес е обезпечен с правоспособни учители. Ежедневна справка ще получавате всеки ден и в електронен дневник „Школо“.

Бъдете здрави!Насоки за работа на ОУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19 

Заповед за допълнение на приетите насоки да работа в условия на COVID-19

Правила на ОУ „Паисий Хилендарски“ за превключване от присъствено обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID – 19ИНСТРУКТАЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID – 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Инструктаж на ученици

Инструктаж на учители

Инструктаж на медицинско лице

Инструктаж на помощно – обслужващия персонал


„Тръгваме на училище, Вирусът – Не“


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

Препоръки – Наръчник за родители, разработен от Асоциация  „Родители“.Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19

Заповед № РД-01-611/23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването