КОВИД – 19

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19 В ОУ „Паисий Хилендарски“


Към 23.10.2020 г. в ОУ „Паисий Хилендарски“ няма данни за ученици, педагогически специалисти, служители и работници с COVID-19, с положителен PCR тест или карантинирани такива!



Насоки за работа на ОУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19 

Заповед за допълнение на приетите насоки да работа в условия на COVID-19

Правила на ОУ „Паисий Хилендарски“ за превключване от присъствено обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID – 19



ИНСТРУКТАЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID – 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Инструктаж на ученици

Инструктаж на учители

Инструктаж на медицинско лице

Инструктаж на помощно – обслужващия персонал


„Тръгваме на училище, Вирусът – Не“


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

Препоръки – Наръчник за родители, разработен от Асоциация  „Родители“.



Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19

Заповед № РД-01-611/23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването