КОВИД – 19

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19 В ОУ „Паисий Хилендарски“


Към 17.01.2022 г. в ОУ „Паисий Хилендарски“ няма данни за ученици, учители и служители с COVID-19 след положителен PCR тест. СПЕШНО И ВАЖНО!
Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5. и 6. клас от ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица.
Присъствено в училище остават учениците от начален етап 1.- 4. клас и от прогимназиален етап 7.а и 7.б клас.
Карантинираната паралелка и карантинираните ученици остават в ОРЕС до изтичане на карантината.


Уважаеми родители, ученици и учители,
На 22.11.2021 г. (понеделник), се преустановява присъственият образователен процес за всички ученици от ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица, поради наличие на изборни секции в сградата на училището. Обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание и приетия график за ОРЕС.
Учениците от 1., 2.,3.А и 3.Б клас от 23.11.2021 г. се обучават присъствено на основание дадено 50 процента съгласие от родителите за тестване в училище.
Учениците от 4., 5., 6. и 7.клас продължават да се обучават в електронна среда до намаляване на 14-дневната заболеваемост в община Родопи или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Справка и информация с решения на училищното ръководство за обучение на учениците, ще получавате и в електронен дневник „Школо“.

Бъдете здрави!Уважаеми родители, учители и ученици,

от 05.11.2021 г. /петък/ всички ученици от 1. до 7. клас вкл. преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до намаляване на 14 дневната заболяваемост за Община Родопи.

Заповед РД-10-147/04.11.2021 г. на г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица

Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно, в реално време в Microsoft Teams, където се осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая.

Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

Бъдете здрави!Уважаеми, родители, ученици и учители!

Във връзка със Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването;

Заповед № РД-01-904/25.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив

и

Заповед № РД-10-129/26.10.2021 г.  на г-жа Челибашка, директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ – Цалапица за ротация/преминават към схемата 50% присъствено обучение, 50% към обучение от разстояние в електронна среда. на паралелките от 27.10.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл. 

График на учебните часове за периода 27.10. до 03.11.2021 г. вкл.

  • За периода  27.10. до 03.11.2021 г. вкл. в ОРЕС/ обучение от разстояние в електронна среда/ преминават паралелките от V., VI., VII.А и  VII.Б клас.
  • За периода  27.10. до 03.11.2021 г. вкл.присъствено се обучават учениците от следните паралелки – I., II., III.А, III.Б  и IV. клас.

График на учебните часове за периода 04.11. до 09.11.2021 г. вкл.

  • За периода  04.11. до 09.11.2021 г. вкл. в ОРЕС/ обучение от разстояние в електронна среда/ преминават паралелките от II., III.А, III.Б  и IV. клас.
  • За периода  04.11. до 09.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават учениците от следните паралелки – I.,V., VI., VII.А и VII.Б клас. 

За посочения срок учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда-MS Teams. Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

График на учебните часове при ОРЕС – 2. – 4. клас

График на учебните часове при ОРЕС – 5. – 7. клас


Насоки за работа на ОУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19 

Заповед за допълнение на приетите насоки да работа в условия на COVID-19

Правила на ОУ „Паисий Хилендарски“ за превключване от присъствено обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID – 19ИНСТРУКТАЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID 

Инструктаж на ученици

Инструктаж на учители

Инструктаж на медицинско лице

Инструктаж на помощно – обслужващия персонал


„Тръгваме на училище, Вирусът – Не“


ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

Препоръки – Наръчник за родители, разработен от Асоциация  „Родители“.Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID – 19

Заповед № РД-01-611/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването