В първи клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от І. клас  за учебна 2019/2020 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица

  1. Брой паралелки: 2 паралелка 
  2. Разширено изучаване на следните предмети:

             – Български език и литература;

             – Математика

3. Целодневна организация на учебния ден.

Приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №7/26.03.2019 г.