В първи клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от І. клас  за учебна 2020/2021 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица