Ваканции

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

– есенна
– коледна
– междусрочна
– пролетна за I – XI клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ:

– ДЗИ по БЕЛ
– втори ДЗИ

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

– за I – XIІ клас

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

– XII клас (13 учебни седмици)
– I – IV клас (14 учебни седмици)
– V – VI клас (16 учебни седмици)
– VII – ХІ клас (18 учебни седмици)