В пети клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година 

План-прием за V. клас – 2019/2020 година

1. Брой паралелки: 2 паралелки.

2. Разширено изучаване на следните предмети:

2.1. – Български език и литература;

                  – Човекът и природата.

3.  Целодневна организация на учебния ден.

 Приемане на документи, класиране и записване за V. клас 2019/2020 г.

1. Приемане на документи – от 18.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

2. І-во класиране и обявяване на свободните места – 09.07.2019 г.

3. Записване – от 10.07.2019 г. до 14.09.2019 г.

Приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №5/26.03.2019 г.