График за втори час на класа

График за провеждане втори час на класа – консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка 

Първи срок на учебната 2018-2019 година

Клас Ден на провеждане Час
І. Вторник 12:30 – 13:15
ІІ. Понеделник 12:15 – 12:50
ІІІ. А Вторник 13:30 – 14:15
ІІІ. Б Вторник 13:30 – 14:15
ІV. А Вторник 12:40 – 13:25
ІV. Б Сряда 12:40 – 13:25
V. А Вторник 14:40 – 15:25
V. Б Петък 13:30 – 14:10
VІ. Петък 13:30 – 14:10

VІІ.                     Четвъртък                                               13:30 – 14:10