Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
След проведено заседание на РЗИ – Пловдив и Областния оперативен щаб е взето решение да се преустанови присъствената форма на обучение за учениците за цялата област Пловдив от 25 януари до 31 януари включително.
На основание Заповед № РД09-106/ 24.01.2023 г.  на Министъра на образованието и науката и Заповед РД10-332/24.01.2023 г. на Директора на училището считано от 25.01. до 31.01.2023 г. включително са обявени за неучебни дни.
На основание Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед РД10-331/24.01.2023 г. на Директора на училищетона считано от 01.02.2023 г. до 05.02.2023 г. всички ученици са в междусрочна ваканция.
Апелираме всички ученици да спазват мерките за безопасност по време на неучебните дни.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № 60/13.01.2023 г. на Кмета на община Родопи, за неучебни се определят дните от 16.01.2023г. до 18.01.2023г. вкл.
Противоепидемичните мерки се предприемат поради усложняване на епидемиологичната обстановка и завишаване броя на заболели от грип и остри респираторни заболявания.
Учебните занятия ще се възобновят на 19.01.2023г. (четвъртък).
Бъдете здрави!