СПЕШНО И ВАЖНО!

СПЕШНО И ВАЖНО!
Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5. и 6. клас от ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица.
Присъствено в училище остават учениците от начален етап 1.- 4. клас и от прогимназиален етап 7.а и 7.б клас.
Карантинираната паралелка и карантинираните ученици остават в ОРЕС до изтичане на карантината.