Проект „УСПЕХ“

http://uspeh.mon.bg/          ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив започна работа по проект „УСПЕХ“. Проектът е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, която се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” и се финансира от ЕС чрез Европейския социален фонд.
      Основната цел на проекта е учениците да участват в занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.
  В ОУ „Паисий Хилендарски” са сформирани групи по извънкласни и извънучилищни дейности. Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

За учебната 2014/2015 година са сформирани следните форми за извънкласна и извънучилищна дейност:

1. Клуб „Шарена палитра“ – ръководител Галя Джумерова – Иванова

2. Клуб „Екология“ – ръководител Соня Челибашка

3. Клуб „Краезнание“ – ръководител Георги Малинов

4. Клуб „В света на английския език“ – ръководител Мария Динкова

За учебната 2013/2014 година са сформирани следните форми за извънкласна и извънучилищна дейност:

1. Клуб „Шарена палитра“ – ръководител Галя Джумерова – Иванова

2. Клуб „Бърза помощ“ – ръководител Соня Челибашка

3.Танцово студио „ПЕНДАРИ“ – ръководител Георги Телкийски

За учебната 2012/2013 година са сформирани следните форми за извънкласна и извънучилищна дейност:

1. Театрално студио „ЗВЕЗДИ“ – ръководител Галя Джумерова – Иванова

2. Танцово студио „ПЕНДАРИ“ – ръководител Георги Телкийски

3. Музикален клуб „Славейче“ – ръководител Десислава Малинова