Архив 2016/2017 г.

През месец ноември 2016 г. в ОУ „Паисий Хилендарски“ започнаха дейностите по проект „Твоят час“. В училището са сформирани 13 групи: 8 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 5 групи за извънкласни дейности по интереси. • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература: „Знам и уча по български език“, ръководител Даниела Василева


 •  Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по География и икономика: „Лесна география, ръководител Величко Костадинов 


 • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, ръководител Мария Динкова 

На 26 юни 2017 г. в  сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература «Български език », с ръководител Мария Динкова. Целта на изявата беше да покаже индивидуалните постижения на всеки ученик. Тя бе интересна и забавна, като в същия момент, чрез различните видове занимателни езикови задачи, свързани с четене с разбиране, драматизация и граматически упражнения се демонстрираха постигнатите резултати по български език и литература.                                       Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Математика, ръководител Мария Динкова 

На 26 юни  2017 г. в  сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Математика, с  ръководител Мария Динкова. Целта бе учениците да покажат какво са научили в групата по математика за ученици със затруднения. Те с удоволствие показаха наученото пред своите съученици.                                                                                                     Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Математика «Математика,ура!», ръководител Галя Иванова

На 23.06.2017  в  сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Математика «Математика,ура!», с  ръководител Галя Иванова. Чрез различни игри и занимателни задачи, стигнахме до извода, че причините, породили тези затруднения не са в естеството на науката, а в отношението към нея. Чрез мотивиране за активна познавателна дейност и преодоляването на страха и неувереността, накрая всички извикахме: “Математика, ура!“                                                                                                                                   Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Славейчета“, ръководител Тинка Кръстанова


 • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Математика «Математика за всички!», ръководител Рена Гарова

На 21 юни  2017 г. в  сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Математика «Математика за всички», с  ръководител Рена Гарова. Целта бе учениците да покажат, какво са научили в групата по математика за ученици със затруднения. Чрез различни игри учениците доказаха, че: „Математиката, може да бъде за всеки“ . Тя не е нито по-лесна, нито по трудна от останалите науки, но изисква известни усилия и постоянство за достигане на прилични резултати.                                                               Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература „Български език за всички“, ръководител Виолета Лесева

На 20.06.2017 г. в  сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература «Български език за всички», с ръководител Виолета Лесева. Целта на изявата беше да покаже индивидуалните постижения на всеки ученик. Тя бе интересна и забавна, като в същия момент, чрез различните видове занимателни задачи, демонстрираха постигнатите резултати по български език и литература.Всички четоха, разказваха, отговаряха на въпроси и се забавляваха.                                                                           Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература «Аз искам, аз мога, аз знам », ръководител Галя Иванова

На 20.06.2017 г. в  сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература «Аз искам, аз мога, аз знам », с ръководител Галя Иванова. Целта на изявата беше да покаже индивидуалните постижения на всеки ученик. Тя бе интересна и забавна, като в същия момент, чрез различни видове занимателни задачи и игри, децата демонстрираха постигнатите резултати по български език и литература. На финала бяха връчени и грамоти на всички участници в групата.                         Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Шарена палитра“, ръководител Галя Иванова

На 15.06.2017 в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата по интереси «Шарена палитра», с ръководител Галя Иванова. С трепет и вълнение, учениците представиха своите креативни идеи.По време на заниманията участниците   имат възможността, да експериментират и да се забавляват. Залагаме  на въображение и неподправена детска креативност в използването на смесени техники и пълна свобода за развиване на идеи и творчество.   Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „В света на английския език“, ръководител Мария Динкова

На 8 юни 2017г.  в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата по интереси «В света на английския език», с ръководител Мария Динкова. По време на събитието децата представиха, какво са научили по английски език и показаха, че изучаването на чужд език може да бъде лесно чрез песни, стихчета, игри и забавление.                                                                                                             Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Аз обичам природата“, ръководител Виолета Лесева

На 08.06.2017 г. в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата по интереси «Аз обичам природата» на тема: «Природен калейдоскоп», с ръководител Виолета Лесева. Истински природен калейдоскоп от любопитни факти и спиращи дъха гледки представиха участниците в групата. Пред гостите те разкриха и най-интересните тайни от царството на животните.                                        Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Забавна математика“, ръководител Рена Гарова

На 7 юни 2017 г. в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата по интереси «Забавна математика», с ръководител Рена Гарова. По време на събитието децата представиха, забавната страна на математиката и показаха, че изучаването на математика може да бъде лесно и интересно чрез песни, игри и забавление.                                                                                                                 Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Аз обичам природата“, ръководител Виолета Лесева

На 02.06.2017 г. пред сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе представителна изява на учениците от групата по интереси «Аз обичам природата» на тема: «Изложба на домашни любимци», с ръководител Виолета Лесева. С трепет и вълнение, участниците представиха свойте домашни любимци. Всички с интерес проследиха  изявата.       Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Аз обичам природата“, ръководител Виолета Лесева

Тема на събитието „22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА“

На 13 април 2017 г. в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе публична изява на учениците от групата по интереси «Аз обичам природата».

С трепет и вълнение, учениците представиха своето виждане за опазване на природата. Официални гости на събитието бяха кметът на село Цалапица  – г-н Стойко Дичев,  директорът на училището – г-жа Соня Челибашка, учители, родители, ученици. Всички с интерес проследиха  изявата, като всеки екип представи изработеното от него табло или рисунка. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


 • Представителна изява на група по интереси „Шарена палитра“, ръководител Галя Джумерова – Иванова

Тема на събитието „ВЕЛИКДЕН“

На 07.04.2017 г. в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе изложба на учениците от групата по интереси «Шарена палитра».

В рамките на извънкласната дейност, заниманията включват запознаване с различни материали и техники и тяхното прилагане в приложните изкуства. По време на заниманията участниците  имат възможността, да експериментират и да се забавляват. Залагаме  на въображение и неподправена детска креативност в използването на смесени техники и пълна свобода за развиване на идеи и творчество.Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
 • Представителна изява на група по интереси „Шарена палитра“, ръководител Галя Джумерова – Иванова

На 1 март 2017 г. в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе изложба на учениците от групата по интереси «Шарена палитра». С трепет и вълнение, учениците представиха своите креативни идеи. Гости на събитието бяха родители, учители, ученици и приятели на децата. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.