Проект „Подкрепа за успех“

Стартира проектът „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към       1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.


ДОКУМЕНТИ

Начални инструкции

Приложение 1 – Индивидуална карта – 19.04.2019 г.

Приложение 2 – Програма с график

Приложение 3 – Удостоверение – Проект „Подкрепа за успех“