Националната кампания “Чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС – 2019 г.

През 2019 г. бе спечелен проект от МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на стойност 5000 лв.

Училището ни стана по-привлекателно, след като се сдоби с класна стая ня открито. Положителната промяна е факт след реализацията на проект озаглавен „Моята класна стая сред природата“.

В двора на училището е изградена беседка с пейки, четири маси и преносима дъска, разположени на 20 кв. метра. В нестандартна обстановка учениците ще могат да усвояват знания и умения. Занятията на открито ще спомогнат за приобщаване на учениците към природата и изграждането на трайни навици за опазване на околната среда.