2018-2019 г.

Групи за занимания по интереси

За учебната 2018/ 2019  година в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица ще работят следните клубове: