В първи клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка с обявеното в страната извънредно положение по повод  COVID-19 и за ваше улеснение, ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица стартира онлайн кампания за записване на ученици в 1-ви клас.

Заявления за постъпване в ПЪРВИ КЛАС можете да подадете:

  1. Онлайн: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС
  2. По имейл: oyp.h@abv.bg
  3. Лично в сградата на училището при стриктно спазване на всички изисквания и предписания дадени от здравните експерти.

П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от І. клас  за учебна 2020/2021 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица

  1. 1 паралелка до 22 ученици.
  2. Разширено изучаване на следните предмети:
  • Български език и литература;
  • Математика;
  • Околен свят.

3. Целодневна организация на учебния ден.

Информация за План – прием за учебна 2020/2021 година