В първи клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

ЧОВЕК СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ, НО Е ВАЖНО КАК И ОТ КЪДЕ ЗАПОЧВА. ЗАПОЧНЕТЕ С НАС!

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица започва прием на документи за записване в първи клас за учебната 2024/2025 година.

Нашите предимства са:

 1. Развитие на умствената и емоционалната интелигентност.
 2. Екип от професионални педагози, включително ресурсен учител.
 3. Уютни класни стаи, компютърен кабинет.
 4. Целодневно обучение за учениците от първи клас.
 5. Игротека за всяка полуинтернатна група.
 6. Двор с класна стая на открито.
 7. Уютни класни стаи, компютърен кабинет.
 8. Кетърингово хранене – топъл обяд.
 9. Безплатна закуска за учениците от първи клас.
 10. Допълнителен плод или зеленчук, както и допълнително мляко или млечен продукт по график на програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 11. Медицинско обслужване.
 12. Различни дейности по интереси.

Всички родители и деца могат да посетят училището, да го разгледат, да споделят впечатления или да задават въпроси.
Скъпи родители,
Бъдете убедени, че поверявате детето си в сигурни ръце. Нашите педагози са доказани професионалисти.

Заявления за постъпване в ПЪРВИ КЛАС можете да подадете:

 1. По имейл: oyp.h@abv.bg  и 1602611@edu.mon.bg.
 2. Лично в сградата на училището.

 

П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от І. клас  за учебна 2024/2025 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица

 1. 2 паралелка до 22 ученици.
 2. Разширено изучаване на следните предмети:
 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Родинознание.

     3. Целодневна организация на учебния ден.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ
КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 1. 10.04.2024 г. до 30.04.2024 г. – Подаване на заявления от родителите /настойниците/ за прием в първи клас.
 2. 05.06.2024 г. – Обявяване на списъците на приетите ученици.
 3. 06.06.2024 г. – Обявяване на незаетите места.
 4. 06.06.2024 г. до 14.09.2024 г. – Записване на учениците, приети в първи клас.

Очакваме Ви!