В пети клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 

План-прием за V. клас – 2020/2021 година

1. Брой паралелки: 1 паралелка до 31 ученика.

2. Разширено изучаване на следните предмети:

  • Български език и литература;
  • Човекът и природата.

3.  Целодневна организация на учебния ден.

 Приемане на документи, класиране и записване за V. клас 2020/2021 г.

1. Приемане на документи – от 16.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

2. Класиране и обявяване на свободните места – 03.07.2020 г.

3. Записване – от 06.07.2020 г. до 14.09.2020 г.