В пети клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година 

План-прием за V. клас – 2021/2022 година

1. Брой паралелки: 1 паралелка до 26 ученика.

2. Разширено изучаване на следните предмети:

  • Български език и литература;
  • Човекът и природата.

3.  Целодневна организация на учебния ден.

 Приемане на документи, класиране и записване за V. клас 2021/2022 г.

1. Приемане на документи – от 01.07.2021 г. до 08.07.2021 г.

2. Класиране и обявяване на свободните места – 09.07.2021 г.

3. Записване – от 10.07.2021 г. до 14.09.2021 г.