В пети клас

ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година 

План-прием за V. клас – 2022/2023 година

1. Брой паралелки: 1 паралелка до 26 ученика.

2. Разширено изучаване на следните предмети:

  • Български език и литература;
  • Човекът и природата.

3.  Целодневна организация на учебния ден.

 Приемане на документи, класиране и записване за V. клас 2022/2023 г.

1. Приемане на документи – от 01.07.2022 г. до 07.07.2022 г.

2. Класиране и обявяване на свободните места – 08.07.2022 г.

3. Записване – от 11.07.2021 г. до 14.09.2021 г.

За следващата учебна година учениците в пети клас ще имат възможност да се запишат в паралелки с разширено изучаване на български език и човекът и природата.

Учениците ще имат допълнителни часове, в които ще се надгражда заложения задължителен учебен материал чрез използване на интегративни и нетрадиционни методи на обучение.

Целта е учениците да развиват своя потенциал, както и да разкриват своите заложби и таланти. Така те ще имат възможност за по-добра основа и успеваемост в следващите етапи на своето образование.

 

Уважаеми родители, 

училището предлага целодневна организация на учебния ден, която включва 6 часа самоподготовка, съобразена със седмичното разписание на Вашите деца, организиран отдих и физическа активност и дейности по интереси. Осигурен е топъл обяд в училищния ни стол.