Прием

Обучението в ОУ „Паисий Хилендарски“ се осъществява от 1 до 7 клас в двете образователни степени (начална и прогимназиална)

П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от І. клас  за учебна 2020/2021 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица

 

Обявяване на ПЛАН-ПРИЕМ за учебна 2020/2021 година