Прием

Обучението в ОУ „Паисий Хилендарски“ се осъществява от 1 до 7 клас в двете образователни степени (начална и прогимназиална)

П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от І. клас  за учебна 2021/2022 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица
П Л А Н – П Р И Е М

на ученици от V. клас  за учебна 2021/2022 година

при ОУ ”Паисий Хилендарски”, с. Цалапица