Регламент (ЕС) 2016/679

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уебсайтът се притежава и управлява от ОУ „Паисий Хилендарски“, с . Цалапица. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от ОУ „Паисий Хилендарски“, с . Цалапица на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Информация, която събираме

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ОУ „Паисий Хилендарски“, с . Цалапица не носи отговорност за нея.

Инструкция за обработване на лични данни