График за втори час на класа

График за провеждане втори час на класа – консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка 

Първи срок на учебната 2020-2021 година