Важно съобщение

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със Заповед РД – 01 – 718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо №9105-434/22.12.2020 г. на министъра на образованието и науката от 04.01.2021 г. се възобновяват:

  • присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас;
  • провеждане на извънкласни действия в рамките на учипищните паралелки.

Съгласно Заповед РД09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката,  че за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. учебният процес за учениците от пети до седми клас продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез приложението „Teams“ по утвърденото седмично разписание за I – ви учебен срок.

1. ноември – Ден на народните будители

Честит Ден на народните будители!
Празник на духовната сила, съхранила и развила националната ни идентичност и самосъзнание.
Ден, в който отдаваме почит към делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители.
Ден на възраждащия се национален дух, на устрема към знание.
Честит празник!

15 септември 2020 година

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Отново е 15.09.2020 година, отново школският звънец огласи училищния двор на  ОУ „Паисий Хилендарски“, село Цалапица.

След дългата раздяла, в този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и ученици, и родители. Въпреки предизвикателството, обусловено от продължаващата епидемична обстановка, празничното откриване на новата учебна година започна в 9:30 часа. Тържеството бе проведено при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки в двора на училището. 

Приветствено слово изнесоха г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, г-н Данаилов – кмет на село Цалапица и г-жа Бръскова – общински съветник,  а отец Васил извърши водосвет за здраве и успех.

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело, решително и отговорно!

Пожелаваме си пълна със здраве, успехи и усмивки нова учебна година!

На добър час!

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика от нациотнално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2019/2020 г.

Уважаеми седмокасници,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от 09.00 часа до 17.30 часа в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1.

Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.

Спазват се въведените противоепидемични мерки, действащи към 01.07.2020 г.

Източник: РУО – Пловдив

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Обявяването на резултатите по-рано осигурява на учениците и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал на ученика.

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 7 юли 2020 г.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнезда. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.

Награда

Електронна платформа „Уча се“ награждава ОУ “ Паисий Хилендарски“ с. Цалапица за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Всички ученици и учители от ОУ „Паисий Хилендардски“, имащи абонамент към електронна платформа „Уча се“ може да увеличат абонамента си като го активирате по посочения начин.