Неучебни дни

Заповед на Директора на ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица за неучебните дни за периода 31.01.2022 г. – 04.02.2022 г.Заповед № РД-10-277/25.01.2022г.