НВО

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване – VІІ. клас през учебната 2022/2023 година         

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 10,00 часа 
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 10,00 часа 
  • Чужд език /по желание на ученика/ – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език / по желание на ученика/ – .doc

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език / по желание на ученика/ – .pdf


Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2022/2023 и на графици на дейности (публ. 01.09.2022 г.)