НВО

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване – VІІ. клас през учебната 2020/2021 година         

  • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа 
  • Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа 
  • Чужд език /по желание на ученика/ – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език / по желание на ученика/ – .doc

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език / по желание на ученика/ – .pdf


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)