Организация на учебния ден

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ


Организация и продължителност на учебния ден


 I. и II. клас
III. и IV. клас
V. и VII. класОрганизация и продължителност на учебните часове в групите за целодневна организация на учебния ден

І. група ЦДО – І. клас

ІІ. група ЦДО – ІІ. клас

ІІІ. група ЦДО – ІІІ. клас

ІV. група ЦДО – ІV. клас

V. група ЦДО – . клас

VІ. група ЦДО –  V. и VІІ. клас

Учениците използват различни входове:

I. – IV. клас – вход /изход на стол

V. – VII. клас – официален вход

 Приемане на учениците:

I. – II. клас – 8:00 – 8:30 часа – вход стол

     III. – IV. клас – 7:50 – 8:15 часа –  вход  стол

               V. – VII. клас – 7:50 – 8:20 часа – официален вход