Олимпиади, състезания, конкурси

Дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите
и способностите на децата и учениците
в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта