Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                              ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА