НВО

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване – ІV. клас през учебната 2020/2021 година                   

  • Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
  • Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)