Ваканции

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I. – XI. клас

Неучебни дни:

03.10.2022 г. –  неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната, в които има изборни секции, разкрити по реда и условията на Изборния кодекс.

19.05.2023 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2023 г. – втори ДЗИ

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII. 
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII. 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I. – XII. клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г. – I. – III. клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV. – VІ. клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII.  (18 учебни седмици)