Ваканции

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII. 
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII. 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I. – XII. клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. (07.06.2021 г.) – I. – III. клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV. – VІ. клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII.  (18 учебни седмици)