Ваканции

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11 – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019. – 05.01.2020 г.вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ – 7. клас                                                           11.06.2020 г. – НВО по Математика – 7. клас

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – за I – XIІ клас

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

14.05.2020 г. – XII. клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I. – IІІ.  клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – ІV. – VI. клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII. – ХІ. клас (18 учебни седмици)