За родители

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА 

Препоръки – Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.


БРОШУРА ЗА РОДИТЕЛИ – КИБЕРТОРМОЗЪТ

Кибертормоз (онлайн тормоз или E-Тормоз): използване на информационните и комуникационни технологии за преднамерено въвличане в повтарящи се или широко разпространени прояви на насилие и нанасяне на емоционална вреда, насочени към други хора.

  • агресивни нападки в интернет, при които се използва обиден и вулгарен език;
  • обидни послания и индиректни заплахи;
  • изпращане или разпространяване на унизителни слухове за определен човек с цел да се увреди доброто му име;
  • разкриване на тайни и друга лична информация, публикуване на снимки;
  • подмамване на някого в интернет с цел получаване на информация, която после бива разпространена;
  • онлайн-преследване – обсебващо и продължително шпиониране и контролиране на чужди действия в интернет.

Киберторомзът се осъществява основно по два начина:

  • В Интернет – чрез електронна поща, социални мрежи или други сайтове (напр. когато някой създава интернет страница за целите на преследването на физическо лице или група;
  • По мобилни телефони – напр. заплашителни текстови съобщения, разпространение на снимки / видеоклипове.

Източник: Интернет


 „Добре дошли в 1. клас“ | 2020 – Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.

„Добре дошли в 5. клас“ | 2020Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.

Наръчник за родители

ДЕТЕТО – КАК ДА ГО ОБИЧАМЕ ИСТИНСКИ

Пети клас или проблеми с училищната адаптация

Как се развиват нашите деца в училище

Какво искат децата?

Агресията