Новини

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

На 05.09.2022 г./понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе онлайн заседание във вайбър групата  на обществения съвет  на ОУ „Паисий Хилендарски“ със следния дневен ред:

  1. Отчет на бюджета на първо и второ тримесечие на бюджет 2022 г.- справка сайт на училището.
  2. Съгласуване на  Училищните учебни планове за 1.- 7. клас на учебна 2022-2023 г.
  3. Обсъждане на мерки за повишаване качеството на образование.
  4. Обсъждане на програмата за ранно напускане на училището.
  5. Обсъждане на участието на училището в НП “Иновации в действие “за учебна 2022-2023 г.
  6. Отчет на изпълнението на новата Стратегия на училището за първата година.
   Председател на обществения съвет:
   Красимира Тончева