Училищен екип

ДА СИ УЧИТЕЛ Е ПРИЗВАНИЕ!

Основно училище „Паисий Хилендарски“ е екип от ученици, учители, родители и служители, чиито мотивационни фактори са: ПОСТИЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, ПРИЗНАНИЕ, НАПРЕДЪК И ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ.

Педагози, които създават условия за пълноценно личностно оформяне. Екип, за който детето е център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, призван да възпитава и обучава граждани на това общество, като съблюдава, спазва и защитава техните права и интереси. ДИРЕКТОР:

 Соня ЧелибашкаПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

Гергана Дзивкова – Митева

Учител, начален етап на основното образование (І. клас)

Соня Михова

Старши учител, начален етап на основното образование (ІI. клас)

Виолета Лесева

Старши учител, начален етап на основното образование (ІІI. А клас)

Рена Гарова

Старши учител, начален етап на основното образование (ІІІ. Б клас)

Галя Джумерова – Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (ІV. клас)

Мария Динкова

Учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – I. и ІI. клас)

Венцислава Тилева

Старши учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – ІІI. клас)

Гичка Костова

Учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – ІV. клас)

Даниела Василева

Старши учител, общообразователен учебен предмет /български език и литература/ в прогимназиален етап

Мая Пенева

Учител, общообразователен учебен предмет /английски език/ в начален и прогимназиален етап

Цветелина Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /математика, информационни технологии/ в прогимназиален етап

Станислав Колев

Учител, общообразователен учебен предмет /информационни технологии/

Станислава Дошкова

Учител, общообразователен учебен предмет /български език и литература, история и цивилизация, география и икономика/ в прогимназиален етап

Соня Челибашка

Старши учител, общообразователен учебен предмет /химия и опазване на околната среда/ в прогимназиален етап

Ремизе Бикова – Али

Учител, общообразователен учебен предмет /човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, технологии и предприемачество/ в прогимназиален етап

Тинка Кръстанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /музика, изобразително изкуство/ в прогимназиален етап

Виолета Божилова

Учител, общообразователен учебен предмет /физическо възпитание и спорт/

Станислав Колев

Учител, прогимназиален етап /ГЦОУД – VІІ. клас/

Гинка Тонева

Старши учител, прогимназиален етап /ГЦОУД – V. и VI. клас/

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП 

Кипрова – Главен счетоводител

Полина Тончева – Завеждащ административна служба

Буденка Хъркова – Хигиенист

Красимира Джамулова – Хигиенист

Запряна Хъркова – Хигиенист

Петър Тончев – Работник, поддръжка на сграда