Училищен екип

ДА СИ УЧИТЕЛ Е ПРИЗВАНИЕ!

Основно училище „Паисий Хилендарски“ е екип от ученици, учители, родители и служители, чиито мотивационни фактори са: ПОСТИЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, ПРИЗНАНИЕ, НАПРЕДЪК И ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ.

Педагози, които създават условия за пълноценно личностно оформяне. Екип, за който детето е център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, призван да възпитава и обучава граждани на това общество, като съблюдава, спазва и защитава техните права и интереси. 

 


ДИРЕКТОР:

 Соня Челибашка

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

Виолета Лесева

Старши учител, начален етап на основното образование (І. А клас)

Рена Гарова

Старши учител, начален етап на основното образование (І. Б клас)

Галя Джумерова – Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (ІІ. клас)

Цеца Алексиева

Старши учител, начален етап на основното образование (ІІІ. клас)

Гергана Дзивкова – Митева

Старши учител, начален етап на основното образование (ІV. А клас)

Соня Михова

Учител, начален етап на основното образование (ІV. Б клас)

Венцислава Тилева

Учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – І. клас)

Гичка Костова

Старши учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – ІІ. клас)

Константинос Хомодозлис

Учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – ІІІ. клас)

Екатерина Бормалийска

Учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – ІV. клас)

Даниела Василева

Старши учител, общообразователен учебен предмет /Български език и литература/ в прогимназиален етап.

Жулиета Павлова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /Английски език/

Цветелина Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /Математика – V, VІ. А, VІІ. клас/ в прогимназиален етап

Цветелина Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /Информационни технологии, Компютърно моделиране/

Станислава Дошкова

Учител, общообразователен учебен предмет /Български език и литература – VІ. Б клас, История и цивилизация, География и икономика/ в прогимназиален етап

Соня Челибашка

Старши учител, общообразователен учебен предмет / Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия/ в прогимназиален етап

Никола Вакрилов

Учител, общообразователен учебен предмет /Човекът и природата, Биология и здравно образование, Технологии и предприемачество/ в прогимназиален етап

Тинка Кръстанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /Музика, Изобразително изкуство/ в прогимназиален етап

Виолета Божилова

Учител, общообразователен учебен предмет /Физическо възпитание и спорт/

Станислав Колев

Учител, прогимназиален етап /ГЦОУД – V. клас/

Иванка Тафраджиева

Старши учител, прогимназиален етап /ГЦОУД – VІ. и VІІ. клас/

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП 

Кипрова – Главен счетоводител

Полина Тончева – Завеждащ административна служба

Модка Герджикова – Хигиенист

Красимира Джамулова – Хигиенист

Запряна Хъркова – Хигиенист

Петър Тончев – Работник, поддръжка на сграда