Училищен екип

ДА СИ УЧИТЕЛ Е ПРИЗВАНИЕ!

Основно училище „Паисий Хилендарски“ е екип от ученици, учители, родители и служители, чиито мотивационни фактори са: ПОСТИЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, ПРИЗНАНИЕ, НАПРЕДЪК И ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ.

Педагози, които създават условия за пълноценно личностно оформяне. Екип, за който детето е център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, призван да възпитава и обучава граждани на това общество, като съблюдава, спазва и защитава техните права и интереси. ДИРЕКТОР:

 Соня ЧелибашкаПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:


Учители, начален етап на основното образование (I. – IV. клас)


Галя Джумерова – Иванова 

и 

Гичка Костова

Старши учители, начален етап на основното образование (І. клас)

Гергана Дзивкова – Митева

Старши учител, начален етап на основното образование (ІI. клас)

Соня Михова

Старши учител, начален етап на основното образование (ІІI. клас)

Виолета Лесева

Старши учител, начален етап на основното образование (ІV. А клас)

Рена Гарова

Старши учител, начален етап на основното образование (ІV. Б клас)

Мария Динкова

Учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – II. и ІII. клас)

Венцислава Тилева

Старши учител, начален етап на основното образование (ГЦОУД – ІV. клас)

Учители, прогимназиален етап на основното образование (V. – VII. клас)

Даниела Василева

Старши учител, общообразователен учебен предмет /български език и литература/ в прогимназиален етап

Весела Илиева

Учител, общообразователен учебен предмет /английски език/ в начален и прогимназиален етап

Цветелина Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /математика, информационни технологии/ в прогимназиален етап

Станислав Колев

Учител, общообразователен учебен предмет /информационни технологии/

Станислава Дошкова

Учител, общообразователен учебен предмет /български език и литература, история и цивилизация, география и икономика/ в прогимназиален етап

Соня Челибашка

Старши учител, общообразователен учебен предмет /химия и опазване на околната среда/ в прогимназиален етап

Ремизе Бикова – Али

Учител, общообразователен учебен предмет /човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, технологии и предприемачество/ в прогимназиален етап

Тинка Кръстанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет /музика, изобразително изкуство/ в прогимназиален етап

Виолета Божилова

Учител, общообразователен учебен предмет /физическо възпитание и спорт/

Станислав Колев

Учител, прогимназиален етап /ГЦОУД – VІІ. клас/

Гинка Тонева

Старши учител, прогимназиален етап

/ГЦОУД – V. и VI. клас/

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП 

Атанаска Кипрова – Главен счетоводител

Полина Тончева – Завеждащ административна служба

Буденка Хъркова – Хигиенист

Красимира Джамулова – Хигиенист

Запряна Хъркова – Хигиенист

Петър Тончев – Работник, поддръжка на сграда

Иван Моллов – Машинист на котли с високо налягане /огняр/