Архив


Заповед №220А/26.02.2021 г на Кмета на община „Родопи“ – Пловдив,  за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ за 2021 г. към община „Родопи“ 

 

Бюджет за 2018 година

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ за 2018 г. към община „Родопи“