Електронен дневник

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ !

ОУ „Паисий Хилендарски“ село Цалапица въвежда нова електронна система – „Електронен дневник „. Електронният дневник е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес в нашето училище. Системата има за цел да подобрява нивото на комуникация между учители, ученици и родители.

Бъдете информирани!

Електронен дневник