Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми, родители, ученици и учители!

Във връзка със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата на територията на Република България!

За посочения срок учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда-MS Teams. Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

Ново седмично разписание на учебните часове за прогимназиален етап от обучението за периода 22.03. – 31.03.2021 г.Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояниеMICROSOFT TEAMS  – ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние, ви информираме, че към домейна на МОН  www.edu.mon.bg  са създадени акаунти на всички ученици и учители в ОУ „Паисий Хилендарски“.

 


ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП
График на часовете при дистанционно обучение

MICROSOFT TEAMS  – ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние, ви информираме, че към домейна на МОН www.edu.mon.bg  са създадени акаунти на всички ученици и учители в ОУ „Паисий Хилендарски“. Потребителските имена и пароли на учениците са при класните ръководители.Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.


ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“:
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА 1. – 7. КЛАС И ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ ТЕТРАДКИ ЗА 1. – 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti


Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press:

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login 


Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/


„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/


„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/


ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg


„Изкуства” ЕООД:

Учебник по Музика за I. клас – https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II. клас – https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II .клас – https://izkustva.bg/eng2.php

Учебник по Музика за III. клас – https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III. клас – https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V. клас – https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI. клас – https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI. клас – https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII. клас  – https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII. клас – https://izkustva.bg/it7.php


„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/


СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/


„Издателство Питагор” ООД:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf


„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/


ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/


„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books