Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, учители и ученици,

от 05.11.2021 г. /петък/ всички ученици от 1. до 7. клас вкл. преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до намаляване на 14 дневната заболяваемост за Община Родопи.

Заповед РД-10-147/04.11.2021 г. на г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица

Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно, в реално време в Microsoft Teams, където се осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая.

Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

Бъдете здрави!


Уважаеми, родители, ученици и учители!

Във връзка със Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването;

Заповед № РД-01-904/25.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив

и

Заповед № РД-10-129/26.10.2021 г.  на г-жа Челибашка, директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ – Цалапица за ротация/преминават към схемата 50% присъствено обучение, 50% към обучение от разстояние в електронна среда. на паралелките от 27.10.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл. 

График на учебните часове за периода 27.10. до 03.11.2021 г. вкл.

  • За периода  27.10. до 03.11.2021 г. вкл. в ОРЕС/ обучение от разстояние в електронна среда/ преминават паралелките от V., VI., VII.А и  VII.Б клас.
  • За периода  27.10. до 03.11.2021 г. вкл.присъствено се обучават учениците от следните паралелки – I., II., III.А, III.Б  и IV. клас.

График на учебните часове за периода 04.11. до 09.11.2021 г. вкл.

  • За периода  04.11. до 09.11.2021 г. вкл. в ОРЕС/ обучение от разстояние в електронна среда/ преминават паралелките от II., III.А, III.Б  и IV. клас.
  • За периода  04.11. до 09.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават учениците от следните паралелки – I.,V., VI., VII.А и VII.Б клас. 

За посочения срок учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда-MS Teams. Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

График на учебните часове при ОРЕС – 2. – 4. клас

График на учебните часове при ОРЕС – 5. – 7. клас


Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояниеMICROSOFT TEAMS  – ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние, ви информираме, че към домейна на МОН  www.edu.mon.bg  са създадени акаунти на всички ученици и учители в ОУ „Паисий Хилендарски“.

 


MICROSOFT TEAMS  – ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние, ви информираме, че към домейна на МОН www.edu.mon.bg  са създадени акаунти на всички ученици и учители в ОУ „Паисий Хилендарски“. Потребителските имена и пароли на учениците са при класните ръководители.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.


ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“:
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА 1. – 7. КЛАС И ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ ТЕТРАДКИ ЗА 1. – 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti


Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press:

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login 


Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/


„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/


„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/


ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg


„Изкуства” ЕООД:

Учебник по Музика за I. клас – https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II. клас – https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II .клас – https://izkustva.bg/eng2.php

Учебник по Музика за III. клас – https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III. клас – https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V. клас – https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI. клас – https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI. клас – https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII. клас  – https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII. клас – https://izkustva.bg/it7.php


„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/


СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/


„Издателство Питагор” ООД:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf


„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/


ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/


„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books