Бюджет

 
Бюджет за 2018 година

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ за 2018 г. към община „Родопи“