БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА – БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОКОЛО ДЕТСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ“

Кампанията цели да създаде по-безопасна среда за нашите деца. Можете да подавате сигнали за липсващи обезопасителни съоръжения, маркировки, знаци, осветление около детските заведения на интернет адрес: https://bezopasnostzadecata.bg