БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

„ЛЕСНО Е ДА СПАСИШ ЖИВОТ! ПРОСТО СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА!“

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на ученика и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за ОУ „Паисий Хилендарски“.


16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА – ДНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ

За осма поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя, в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември, с мото: „Остани жив! Пази живота!“.

Тази година 20 септември е определен за Ден без загинали на пътя, като целта е да се организират събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа и страната ни.  Активностите по кампанията на ROADPOL се обединяват с дейностите на Европейска седмица на мобилността от 16 до 22 септември.

Ние от ОУ „Паисий Хилендарски“ – село Цалапица подкрепяме инициативата, за да може с общи усилия да постигнем поне един ден без жертви по пътищата.


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА – БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОКОЛО ДЕТСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ“

Кампанията цели да създаде по-безопасна среда за нашите деца. Можете да подавате сигнали за липсващи обезопасителни съоръжения, маркировки, знаци, осветление около детските заведения на интернет адрес: https://bezopasnostzadecata.bg


СТРАТЕГИЧЕСКИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – 2023-2024 година